technologie medzinarodna preprava

Naprieč celým svetom začala 4. priemyselná revolúcia , nazývaná aj digitálna revolúcia alebo Industry 4.0.

Ide o zavádzanie digitalizácie do celej škály procesov – výrobkov, zariadení, služieb a aplikáciu technológií. My v doprave už dávno vieme že optimalizáciou nákladov / supply chain/ a tokom informácii sa dá ušetriť na správnom mieste a v nasledujúcich rokoch bude silnieť vplyv technológii a smart logistics. CECHTRADE pre vás implementuje najmodernejšie DLT riešenia na báze HYPERLEDGER.

Pre viac informácií nás kontaktujte.