Kedy začína preprava?

Preprava nezačína „naložením kamiónu“, ale začína už pri plánovaní a rozhodovaní, ktorá z dopravných variant je pre Vaše podnikanie top varianta.

Poradenstvo v oblasti dopravy a logistiky je naša základná služba poskytovaná pre všetkých klientov. Pre Vaše podnikanie doslova ušijeme efektívne riešenia od základu - poradenstvo, plánovanie, poistenie - po finálnu realizáciu prepravy. Ponúkame široké spektrum poradenských služieb zameraných na znižovanie nákladov, rast produktivity a šetrenie zdrojov.


CECHTRADE Vám ponúka

  • kurzy - najnovšie trendy v logistike, colné zákony, IT kurzy- BLOCKCHAIN IN TRANSPORT SYSTEMS, SCM, ERP-Systémy
  • colný inžiniering - pomoc pri rozhodovaní – „make or buy“, pomoc pri implementácii CKD/SKD
  • tendermanažment - benchmarking, tendermanažment, pomoc pri komunikácii Vašich potrieb správnym smerom na trh
  • nákup - manažment nákupu, kontrola, kalkulácia interných a externých nákladov
  • pomoc pri implementácii JIT/JIS vo Vašej spoločnosti