Pojem logistika je úzko spätý s dopravou a je nevyhnutným nástrojom v konkurencii schopnosti spoločnosti. Predovšetkým chápeme, že tlak zo strany klienta na zníženie nákladov je každý rok. V dôsledku globalizácie a aby firmy zostali konkurencieschopné na svetovom trhu sa logistický manažéri snažia znižovať náklady. Pomôžeme Vám ako ušetriť peniaze na správnom mieste.


Supply Chain Management /SCM/

Jedným z nástrojov logistiky je Supply Chain Management /SCM/. Je to najlepší spôsob, ako ušetriť náklady a zvýšiť produktivitu. V podstate najúspešnejšie logistické riešenia sa uskutočnili viac pre výrobu alebo pre maloobchod ako pre samotnú prepravu, a to z jediného dôvodu.

Pohľad na Supply Chain z iného uhlu pohľadu: pomáhame naším zákazníkom implementovať overené systémy pomocou našich nadobudnutých zručností, know-how a racionálnym uvažovaním tretej osoby. Viac ako všetky ostatné logistické riešenia však zákazníkom ponúkame možnosť, aby sa zamerali na svoje hlavné podnikanie.