Špecializujeme sa na cestnú nákladnú prepravu zásielok v rámci Európy a vnútroštátnu prepravu po Slovensku. Váš tovar môžeme flexibilne prepraviť podľa požiadaviek. Prepravujeme tovar pre potravinársky priemysel s kontrolovanou teplotou pre prevoz, taktiež pracujeme pre klientov v automobilovom, papierenskom, ľahkom i ťažkom priemysle. Prepravujeme aj nebezpečný tovar s označením ADR.

Pracujeme v režime FTL/LTL. Našou prioritou je dodať náklad bezpečne, včas a k spokojnosti. Poznáme trh a jeho situáciu, plynule ovládame jazyky a Váš tovar je pre nás prioritou. Pre včasné a bezproblémové dodania v automobilovom a potravinárskom priemysle využívame najnovšie technologické platformy ako je TRANSPOREONMERCAREON.

Pre komplexné služby v oblasti dopravy Vám ponúkame tiež možnosť pripoistiť prepravovanú zásielku. V spolupráci s renomovanými poisťovňami vieme zabezpečiť krytie v prípade straty alebo zničenia tovaru do reálnej ceny tovaru. V rámci dohovoru CMR je ručenie dopravcu za prípadnú vzniknutú škodu obmedzené do váhy prepravovaného tovaru – zvyčajne max. 8,33 XDR na kg brutto, preto je vhodné zásielku poistiť, aby sa predišlo možným rizikám.

Neviete si rady zo zásielkou? Naše poradenstvo je bezplatné a pre Vás!