medzinarodna preprava cechtrade

Po takmer 7 rokoch sme sa rozhodli posunúť opäť kvalitu firmy vyššie a postavili sme nový interaktívny web a taktiež osviežili logo firmy.

Pre nové výzvy ktoré nás čakajú v nasledujúcom období digitalizácie, sme pripravení viesť dialóg a hľadať efektívne riešenia v modernej preprave tovaru aj s použitím najmodernejších technológií.